Achub Gwastadeddau Gwent

Amser yn prinhau i achub fforest law Amason Cymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau chwalu Gwastadeddau Gwent – yr hyn sy’n cyfateb yng Nghymru i fforest law yr Amason o ran amrywiaeth o fywyd gwyllt – er mwyn adeiladu traffordd chwe lôn 14 milltir o hyd. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent angen eich help chi ar frys i atal eu dinistrio.

Yr Ymchwiliad Cyhoeddus i’r draffordd M4 arfaethedig oedd un o’r rhai hiraf erioed i gael ei gynnal yng Nghymru, ac nid yw ei ganfyddiadau wedi’u cyhoeddi o hyd. Rydym yn disgwyl i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniad ynghylch y draffordd yn fuan – felly mae amser yn brin!

Mae Gwastadeddau hanesyddol a hyfryd Gwent yn ne Cymru yn gartref i ddyfrgwn, llygod dŵr, gweision y neidr, gwenyn a blodau gwyllt prin, ac mae pawb sy’n byw yno wrth eu bodd â’r lle.

Gweithredwch nawr i achub Gwastadeddau Gwent!

Fe wrthwynebodd Ymddiriedolaeth Natur Gwent y draffordd newydd yn ystod yr Ymchwiliad Cyhoeddus – ond rydym angen i bawb sy’n poeni am natur leisio eu pryder am y cynlluniau dinistriol hyn yn awr.

Mae’r cynlluniau ar gyfer y draffordd yn costio ffortiwn – ar sawl ystyr. Byddent yn mynd yn groes i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ardderchog Cymru ac yn costio tua £1-2 biliwn i’r cyhoedd – dim ond er mwyn arbed cwta 10 munud ar amser taith. Bydd rhai o safleoedd bywyd gwyllt pwysicaf Cymru, gan gynnwys gwarchodfa natur Cors Magwyr Ymddiriedolaeth Natur Gwent, yn cael eu difrodi neu eu dinistrio. Rydym yn cefnogi safbwyntiau Sophie Howe – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – sef y dylai Llywodraeth Cymru roi’r gorau i’r cynlluniau hyn ac yn hytrach na gwario biliynau o bunnoedd ar draffordd newydd, buddsoddi mewn system drafnidiaeth gyhoeddus fodern ar gyfer pobl Cymru. 

Ymunwch â ni i ddangos i Lywodraeth Cymru bod pobl yn poeni ac eisiau achub y noddfa hyfryd ond bregus yma i fywyd gwyllt, gan ei helpu i benderfynu i roi’r gorau i’w chynlluniau er budd y bobl mae’n eu cynrychioli a bywyd gwyllt.

Gwent Levels Water vole

Gwent Wildlife Trust

Gweithredwch nawr

A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen hon os gwelwch yn dda i ofyn i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i’w chynlluniau i adeiladu traffordd dros Wastadeddau Gwent. Bydd eich e-bost, y gallwch ei wirio ar y dudalen nesaf, yn cael ei anfon at Brif Weinidog Cymru. 

Cadw mewn cysylltiad â’ch Ymddiriedolaeth Natur!

Byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi i roi gwybod i chi am y gwaith mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn ei wneud i warchod natur, ac am ffyrdd eraill y gallwch ymwneud â bywyd gwyllt yn eich ardal leol. Bydd eich manylion cyswllt yn cael eu hanfon i’ch Ymddiriedolaeth Natur leol.

Cysylltwch â mi ar:

Rydym yn addo diogelu eich data, yn unol â Pholisi Preifatrwydd yr Ymddiriedolaeth Natur.

Os ydych chi eisoes yn aelod neu’n gefnogwr gydag Ymddiriedolaeth Natur ac os hoffech chi ddiweddaru sut rydych chi’n clywed gan eich Ymddiriedolaeth Natur leol, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Nature scene in silhouette